discount_1_.500


نسبة الخصم 40% البنود ٢٢٠ فولت ٣٠٪؜ البنود ١١٠ فولت وده في حال وجود البند المطلوب بضاعة حاضرة
اما في حال عدم وجوده يخضع البند لحسابات مختلفة طبقا للعملية الاسترادية ولا تطبق نسب الخصم السابقة عليه

Our Facebook Page